Δημητράκης Θανάσης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μελέτες κατασκευές

Ηλεκτρικών & μηχανολογικών
Τεχνικών έργων

Αναστασίου Χρυσίνα 3 Μαραθώνας

τηλ. 6945214103

e-mail: info@ilektrologos.gr